Политика за защита на личните данни

 

Извършвайки дейността си, Кен Мейк Ит ЕООД, ЕИК: 203104458 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

 

Тази интернет страница canmakeit.eu се притежава от Кен Мейк Ит ЕООД и се управлява от фирмата в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Can Make It не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

Какво представляват личните данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Can Make It не обработва такава информация за Вас.

 

Лични данни и тяхното събиране и използване

Can Make It събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на фирмата за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Can Make It. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата canmakeit.eu, управление на Вашите покупки и обработване на запитвания и водене на кореспонденция за услуга/и, предоставяна от Can Make It. Също така могат да бъдат употребявани за маркетинг дейности на Can Make It.

 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Can Make It може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Can Make It и предоставяте информация на фирмата.

 

Каква лична информация събираме

 – При създаване на профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване на продукт, сключване на договор, извършване на резервация за услуга/и – Вашите имена; телефонен номер, електронен адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви  – електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – Вашите имена, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, Вашето  име, пощенски адрес, телефонния Ви номер, електронен адрес, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – Вашите имена, електронен адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

– Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, Can Make It може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, електронни адреси и телефонните им номера;

 

 За какви цели използваме личната Ви информация и на какво основание

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Can Make It са:

– Дейности по управление на електронния сайт canmakeit.eu:

– Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата canmakeit.eu:

– Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

– Отговаряне и обработване на запитвания за услугите, предоставяни в сайта;

– Маркетинг дейности на Can Make It на основание дадено съгласие.

 

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата www.toni-sport.com. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

 

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

 

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Can Make It.

 

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

 

В допълнение Вашите данни се обработват от Can Make It и за целите на:

– Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на Can Make It, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти и услуги, на основание съгласието Ви;

 

Вашите лични данни и тяхното разкриване

В дадени случаи Can Make It може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата или помагат на Can Make It в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени само за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

 

За случаите, в които Can Make It споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Can Make It, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене Can Make It да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

Can Make It не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

Личната информация и нейната защита

Can Make It взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Canmakeit.eu използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

 

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 

Всички служители на Can Make It са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 

За случаите, в които Can Make It споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Can Make It, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

 

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

Вашите права във връзка с личните Ви данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Can Make It, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата canmakeit.eu;

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Can Make It;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@canmakeit.eu.

 

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

 

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

Деца

Ние не събираме лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Can Make It, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Twitter, Instagram и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Can Make It не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

Актуализиране и валидност на политиката 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В Can Make It, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

На имейл адрес: office@canmakeit.eu

Телефон: +359 887778494

Адрес: гр. София, Люлин 2, блок 261

 

Последна актуализация: 25.11.2019

Comments are closed.